top of page

Barnkalas

Catch me if you can! (Hunted) Se det som kurragömma, fast i väldigt stor skala. 

 

Du gör det ensam eller så tar du med dig några kompisar, max 9 stycken. Er uppgift är att inte bli hittade. Området ni får vara i är lika stort som en mindre kommun. Ni får inte ha egen bil men får lifta eller åka kommunalt. Svenska lagar och bestämmelser reglerar i övrigt vart ni får vara. 

 

Det finns dock ett problem. Är ni still i mer än 2 timmar på dagen eller 5 timmar på natten så skickas er position till de som jagar er! Var 12:e timma har hunters möjlighet att se er ungefärliga position med en radie på 500 meter. Hunters har även tillgång till bil.

Ni kan i detta äventyr vinna tillbaka en del av eventkostnaden. 

Vinster (Totalt att dela på):

Klara er i 24h: 250:- 

Klara er i 48h: 450:- 

Klara er i 72h: 750:- 

Klara er i 96h: 1295:- 

 

Vid avbrutet event räknas det som att ni är hittade.

bottom of page