top of page

BETALNINGSUPPGIFTER

VÅRA VILLKOR

Dessa villkor kan tyckas hårda men för vår säkerhet måste de finnas. Vi är människor och kommer alltid att diskutera om det inträffar någonting i första hand.

 

Real life events HB (RLE) anordnar evenemang och aktiviteter som i huvudsak riktar sig till personer över 18 år.

Ekonomi

Fakturor utfärdade av RLE ska betalas inom 14 dagar om inget annat anges på faktura. Fakturor skickas i första hand via mail om inte pappersfaktura efterfrågas. då tillkommer en avgift på 29:-/faktura. RLE tar sig rätten att i händelse av utebliven betalning ta ut en dröjselmålsränta samt påminnelseavgift om 50:-. Vid utebliven betalning av påminnelsefaktura kommer ärendet att gå vidare till inkasso. Vid avbokning sker återbetalning endast om sjukintyg från läkare finns. Och endast fram till 3 dygn innan eventets start. Därefter kan man ej få pengar tillbaka.

Ansvar

RLE tillhandahåller tjänster som kan vara farliga och vid oaktsamhet skadliga. RLE tar inget ansvar för utrustning eller personskador som uppstår på våra evenemang. Se därför till att ha en olycksfallsförsäkring. RLE tar inte heller ansvar för skada på annans egendom som åsamkats av deltagare på event som intitierats av RLE. I händelse av tvist är det personen som åsamkat skadan och inte RLE som ska hållas ansvarig. RLE tar inte ansvar över vad du äter eller dina allergier. RLE står helt fritt från ansvar om du, skadar dig, får funktionsnedsättning eller dör under våra event.

Målsman

RLE kontrollerar id-handling i vissa evenemang där åldersgränsen är 18år eller högre. Vid evenemang där åldersgränsen är mindre än 18 år behöver målsman godkänna deltagandet.

Personskada

Samtliga deltagare på RLE event har ansvar för sin egen säkerhet om ingenting annat anges. I händelse av olycksfall eller skada på person står RLE fritt från ansvar.

Särskilda villkor

Vid exempelvis överlevnadsläger är varje deltagare skyldig att avbryta aktiviteten om hen känner att hen inte klarar av det, psykiskt eller fysiskt. RLE kommer inte att övervaka lägret 24 timmar / dygn utan göra stickprover under lägrets gång. RLE tillhandahåller nödtelefon men ansvarar inte för att mottagning finns. Däremot teckning på kontantkort. 

RLE tar sig rätten att avbryta överlevnadsläger om personal på RLE upplever att deltagare ej mår bra.

RLE har alltid rätt att avvisa deltagare som uppvisar aggressivt beteende, rasistiskt beteende eller motsvarande. Sker detta betalas inte deltagaravgift tillbaka.

RLE har en värdegrund och den är att alla människor är lika mycket värda. På våra event håller vi god ton och samtliga betalande deltagare får vara med. Uppfylls inte det kan RLE avbryta eventet och deltagaravgiften betalas ej tillbaka.

Så här går det till när du ska betala till oss:

  1. Du skickar en bokningsförfrågan där du anger vilket event du vill boka.

  2. Vi skickar en bekräftelse och offert på din bokning tillsammans med en bifogad faktura via mail.

  3. För att bekräfta bokningen betalar du in fakturan i tid. Betalar gör du genom banköverföring till bakggiro eller Swish. 

  4. När vi tagit emot din betalning får du en bokningsbekräftelse tillsammans med ditt kvitto, spara dessa för uppvisande när du kommer till eventet. 

Betala med Swish

I mitten av din faktura hittar du beloppet du ska betala samt vilket sista betalningsdatum är. Ange bokningsnummer som "meddelande". Numret hittar du längst upp till höger på din faktura.

Swishnr: 0709 85 99 57

Mottagare: Johannes Lindh

bottom of page